English visitors please click here for English index

Welkom bij de bibliotheek van deze website. Het is de bedoeling dat dit gedeelte gedurende de komende tijd zal uitgroeien tot een bron van informatie over antieke numismatiek. Regelmatig zal ik hier nieuwe artikelen publiceren (allereerst die waarvan de links nog niet blauw zijn). Het is ook de bedoeling dat één keer in de maand op deze plek een column gepubliceerd wordt die een bepaalde interessante munt nader bekijkt.

S  p  e  l  f  o  u  t  e  n

Galerij van spelfouten Een database van de verschillende typen uitglijders van stempelsnijders uit de Oudheid met commentaar.

'B  a  r  b  a  a  r  s  e'  i  m  i  t  a  t  i  e  s

'Barbaarse' imitaties – Een verzameling van vierde- en vijfde-eeuwse 'barbaarse' imitaties

A  r  t  i  k  e  l  e  n

The translation of the codewords EQVITI, IOBI and HPKOYΛI – Over de vertaling van de codewoorden op de ‘gecodeerde’ antoniniani van Probus, Diocletianus en Maximianus.
Meaningful control marks on tetrarchy coinage of Rome and Carthage – Over controlemarkeringen die refereren aan de keizerlijke ‘huizen’ van de Jovii en de Herculii.
The Constantinian commemorative issues of 317/18 – Over de munten die Constantijn de Grote voor zijn voorvaderen liet slaan.

C  o  l  u  m  n  s

Hercules de Overwinnaar – Wat houdt Hercules daar achter zijn rug?
Een munt van Constans – Over een uniek voorzijdeomschrift
Fides, Concordia of Providentia? – Wie is die vrouw?
Een bijzondere gecodeerde munt – over een antoninianus van Maximianus die eigenlijk niet bestaat
Virtus en Mars – Over het verschil tussen Virtus en Mars
Een 'barbaarse' imitatie van Magnentius – Over een onofficieel munthuis in Gallië
Bijgeloof in het munthuis van Antiochië – Nummer negen
Afstammen van de goden – Keizer Hadrianus stelt zich voor
Het kleinste Griekse muntje – Over het determineren van een 96ste stater uit Miletu
R5 maar wie kan dat wat schelen? – Over zeldzaamheid van Romeinse munten en handelsprijzen
Rector Orbis – Over een opmerkelijk keerzijdetype van Caracalla

R  o  m  e  i  n  s  e    m  u  n  t  e  n

Het beschrijven van een munt – Over de conventies van het beschrijven van antieke munten. Met verklaring van afkortingen.
Keizerlijke titulatuurWat betekenen al die afkortingen op munten?
Priesterattributen – Over de inventaris van Romeinse priesters en waarom die op munten staat

Numismatiek
De munthervorming van Aurelianus – Over de hervorming van het muntstelsel onder Aurelianus (270-275). (Door Jonas Posman)
De XXI-markering – OVer de betekenis van de letters XXI en KA op de hervormde antoninianus. (Door Jonas Posman)
Van Romeins naar Byzantijns – Over het einde van de Romeinse en het begin van de Byzantijnse muntslag en de monogrammuntjes
Het officina systeem – Over de aanduidingen van afzonderlijke werkplaatsen binnen een munthuis op Romeinse munten
Total number of Antiochene officinae AD 249-253 – Een ietwat specialistisch artikel over officinamarkeringen te Antiochië
Early Imperial Coins countermarked in Late Antiquity – Over 1e-eeuwse Romeinse munten die in de late Oudheid gerecycled werden
Provinciale muntslag – Verschil en overlap van Romeins 'provinciale' en 'keizerlijke' muntslag.
A Lead Tessera of Octavia, daughter of Augustus – Een zeldzaam Julisch-Claudisch portret.
*N I E U W* Een bijzondere klop – Over een van de meest rigoreuze kloppen op antieke munten.
*N I E U W* Pater van Wittem Collectie - Een verhaal uit de geschiedenis van het verzamelen van Romeinse munten.

Links
Links Een lijst met links naar andere websites met informatie over antieke numismatiek.